HỒ VÀ HỒ BẰNG BẠT (HDPE)

Hồ nước là công trình mang tính thẩm mỹ quan trọng trong bất cứ cảnh quan nào. Chúng tôi xây dựng các hồ nước theo cách tự nhiên để đảm bảo sự có mặt của các hồ nước hài hoà với môi trường xung quanh.