HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO SÂN GOLF

Nước là yếu tố quan trọng để bảo dưỡng sân gôn.

Nhu cầu cấp nước hiện tại sẽ tăng khi bảo dưỡng sân gôn và do đó cần được quản lý một cách cẩn thận.

Trong hệ thống mà chúng tôi đề xuất:

  • Nước được bơm từ các giếng nước đặt ở trung tâm khu vực dựán vào Hồ thuỷ lợi được lót lớp vật liệu HDPE khi cần thiết.
  • Từ đó, thông qua Hồ chứa nước, nước được bơm thông qua một trạm bơm tích hợp.
  • Từ trạm bơm, nước được nén và khi có nhu cầu từ hệ thống điều khiển tự động, nước được bơm qua đường ống chính đến các ống nhánh và được phun qua các vòi phun để tưới cho sân gôn theo vòng tròn để đảm bảo cỏ phát triển tốt nhất.