Dịch vụ tư vấn

VGC cũng cung cấp dịch vụ tư vấn cho các chủ sở hữu và quản lý sân gôn. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực xây dựng sân gôn, quản lý cỏ sân gôn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hoàn chỉnh trong đó chúng tôi xác định các vấn đề còn tồn tại của sân gôn liên quan tới chất lượng cỏ không như mong muốn, đưa ra đề xuất giải quyết. Loại hình dịch vụ tư vấn này có thể được thu xếp thông qua lần đến khảo sát sân gôn đầu tiên và báo cáo chi tiết, sau đó là hỗ trợ và tư vấn vào các thời điểm nhất định để đáp ứng nhu cầu và ngân quỹ vận hành của sân gôn. Do chúng tôi có trụ sở tại Đông Nam Á, các chi phí đi lại liên quan đã được giảm nhiều.