Dịch vụ của VGC cung cấp

VGC cung cấp cho khách hàng  dịch vụ bao gồm tất cả các lĩnh vực khác nhau từ quản lý dự án, hồ sơ giấy tờ, cung cấp thiết bị, đào đắp, tạo hình, cấp thoát nước,  phun tưới, trồng cỏ, hoàn thiện, tư vấn và bảo dưỡng...

CÁC DỊCH VỤ CỦA VGC

 • Quản lý dự án
  • Công trình dân dụng
  • Xây dựng sân golf
 • Hạng mục trong công trình dân dụng
  • Nhà CLB, Bảo dưỡng building, Đường xá
  • Hạ tầng, Kiosk, Rain Shelters & Bridges
 • Quản lý Câu lạc bộ
 • Các hoạt động điều hành
 • Khảo sát
 • Đào đất, đắp đất
  • Xây dựng sân golf
  • Công việc liên quan đến đường xá
  • Bất động sản
 • Tạo hình
 • Hệ thống thoát nước
 • Thủy lợi
 • Quản lý xây dựng
 • Dịch vụ tư vấn
 • Làm đất và trồng cỏ
 • Tạo cảnh quan
 • Chăm sóc và bảo dưỡng cỏ

QUẢN LÝ CÂU LẠC BỘ

DỊCH VỤ QUÁN LÝ DỰ ÁN

DỊCH VỤ TƯ VẤN

CÁC GIẢI PHÁP TRỌN GÓI

SAN LẤP, ĐÀO ĐẮP VÀ TẠO HÌNH

CÔNG TRÌNH NÔNG HỌC

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO SÂN GOLF

TRẠM BƠM CHO HỆ THỐNG PHUN TƯỚI

CẦU GỖ TỰ NHIÊN, BẬC THANG, ĐƯỜNG ĐI BỘ VÀ HÀNG RÀO

VƯỜN ƯƠM

HỒ VÀ HỒ BẰNG BẠT (HDPE)