VINA golf Construction là một công ty được xây dựng dựa trên chất lượng, độ tin cậy và tính toàn vẹn cho khách hàng. VGC tin rằng một sân golf tốt nhất được xây dựng dựa trên nền tảng kinh doanh tốt. Việc thiết lập nên những tiêu chuẩn tối thiểu sẽ đảm bảo rằng khách hàng nhận được các sân golf hoàn thiện không chỉ thách thức người chơi về hình dáng mà còn cung cấp những dịch vụtiêu chuẩn nhằm tạo cho người chơi có những trải nghiệm đáng nhớ và ấn tượng.

VINA Golf Construction đã xây dựng những sân Golf tốt nhất ở Việt Nam và các nước khác. Chúng tôi tự hào khi biết rằng chúng tôi còn nhiều cơ hội xây dựng thêm nhiều sân golf trong tương lai. Chi tiết